Nacionālā līmeņa kursi – organizēti sadarbībā ar Starptautisko Sporta veidu federāciju, paredzot iespēju iekļaut kursu moduļus tiesnešiem un treneriem, kuri strādā ar sportistiem ar speciālām vajadzībām.
Nacionālā Sporta federācija (NF) un Starptautiskā Sporta federācija (SF) iepriekš vienojas par izvēlēto ārvalstu ekspertu, kursu saturu, ilgumu, formātu, teorētisko un praktisko apmācības stundu skaitu, dalībnieku skaitu un līmeni, novērtēšanas metodi un sertifikāciju.

Pieteikumu iesniegšana:
- Atbilstoši pieteikumu veidlapai (pieteikums te);

- Pirmspieteikšanās par nodomu organizēt kursus līdz 2023. gada 28. februārim ([email protected], tālrunis 26423519);
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 12. aprīlis, sūtot to elektroniski uz e-pastu [email protected]

Pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana:

- Tiks apstiprināts 1 (viens) pieteikums;

- Pieteikumu izvērtēšanas noteikumus skatīt te

- Olimpiskās Solidaritātes apstiprinājums.


Detalizēta informācija te vai sazinoties ar Marutu Taimu (26423519, maruta.taima@olimpiade.lv)