Latvijas Olimpiskā komiteja izsludināja konkursu uz Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF) valdes locekļa amatu, kura ietvaros tika saņemti desmit pieteikumi.

Izvērtējot iesniegtos CV un pieteikuma vēstules, uz otro atlases kārtu tika virzīti trīs kandidāti, kuri visprecīzāk atbilda konkursa prasībām. Pēc veiktajām pārrunām LOSF valdes locekļu amatam tika izvēlēti un apstiprināti Gunta Vlasenko un Atis Strenga.

Izvēloties amatam Ati Strengu, tika ņemta vēra Strengas kunga ilggadējā pieredze sporta organizācijas vadībā, kā arī viņa strukturētais redzējums par LOSF tālāko darbību un attīstību, par prioritāti izvirzot finansējuma piesaisti, sadarbojoties ar jau esošajiem, kā arī piesaistot jaunus partnerus. Tāpat par būtisku un neatņemamu organizācijas attīstības virzienu tika minēta dažādu izglītības programmu veidošana, kas veicinātu kvalitatīvu un jēgpilnu senioru sociālo dzīvi.

''Mēs šodien sportā redzam daudz varoņus! Piemēram, basketbolisti šobrīd ir slaveni, bet pienāk laiks, kad šodienas varoņi tiek aizmirsti. Daudzi no tiem senioriem, kuri šobrīd ir Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā, kādreiz ir bijuši tādi paši varoņi. Gribētos panākt lielāku sabiedrības un valdības atbalstu, lai viņi jūtas tikpat labi, kā viņi jutās tad, kad bija varoņi,'' stājoties amatā, pauž A.Strenga.

Amatam tika apstiprināta arī Gunta Vlasenko, kurai ir būtiska pieredze labdarības un sociālo projektu īstenošanā, kā arī jaunu atbalsta programmu radīšanā, kas ir viens no galvenajiem rīkiem, lai sasniegtu LOSF mērķi – kvalitatīvas rūpes par sporta senioriem. Vlasenko kundzei ir ļoti labas komunikācijas spējas un augsts empātijas līmenis, kā arī spēja pielāgoties, piemeklējot individuālu risinājumu ikvienai situācijai.

''Sports nešķiro! Es gribu, lai sports nešķiro! Es zinu, kas ir lieli sasniegumi, bet es saprotu, ka tas nav svarīgākais. Ir svarīgi, lai mēs visi kopā sākam sportot. Es gribu, lai sports vairāk vieno!'' apņēmības pilna ir G.Vlasenko.

Līdz ar šo LOSF Valde ir pilnībā nokomplektēta un turpmāk darbosies pilnā sastāvā: Gunta Vlasenko, Atis Strenga un Agra Brūne.