Medicīniskais personāls

Līga Cīrule Galvenā ārste
Aldis Cīrulis Ārsts
Agris Potašs Fizioterapeits
Edvīns Lešenkovs Fizioterapeits
Māris Eikens Fizioterapeits
Arnis Noveičuks Fizioterapeits
Jānis Kaupe Fizioterapeits